Barffoto

BARF – mere tro end videnskab

Måden, vi fodrer og opdrætter dyr, er under konstant forandring. De senere år er affodring med råt kød blevet udbredt. Nogle hundeejere foretrækker at ”barfe”.

BARF står for Biologically Appropiate Raw Food (Biologisk passende råt foder) eller Bone And Raw Food (ben og råt foder). Tanken bag er meget lig tankerne bag både raw food og stenalderkost til mennesker; dyrene har ligesom mennesker bedre af at få den kost, de spiste før industrialiseringens gennemgribende ændring i kostvanerne. Argumentet er i begge tilfælde, at kostvanerne har ændret sig drastisk i løbet af forholdsvis kort tid, hvor den oprindelige føde til gengæld var en realitet i tusinder af år. Den oprindelige føde opfattes som den ”rigtige” føde.

Råt kød på knogler

Denne ”tilbage til naturen”-tankegang medfører, at hunde fodres med råt kød, fisk og grøntsager i stedet for tørfoder. Kødet skal helst sidde på knogler, så hundene også har noget at styrke tænderne på. Det kan typisk være kød fra kanin, krondyr, lam, kylling, laks, okse eller rensdyr. Det lyder måske dyrt, men der er naturligvis tale om restprodukter med brusk og fedt, der ikke er egnet til menneskeføde.

Fordele og dokumentation

Når man afsøger internettet for informationer om fordelene ved BARF, er der stor enighed om, at den rå føde styrker hundens sundhed, giver den en flottere pels, bedre ånde, mere livskraft, sundere tænder, forebygger både kræft, sukkersyge og andre livsstilssygdomme.

Men det kniber tilsyneladende en del med dokumentationen, for der findes efter alt at dømme ingen videnskabelige undersøgelser, der underbygger disse påstande. Dermed kan de naturligvis ikke afvises, for der forskes generelt meget lidt i hunde og hundefoder. Så det må være op til den enkelte hundeejer at vurdere, hvordan den ene eller anden type foder virker på hunden.

Der er en del ulemper ved BARF, som man bør holde sig for øje, hvis man vil forsøge sig med råt foder. Skønt man kan købe færdige BARF-menuer, hvor kød og grønt er nøje sammensat for at dække hundens behov for mineraler, proteiner, fedt og vitaminer, er sammensætningen ikke nødvendigvis ligeså ensartet som i meget tørfoder. Hvis du vælger et bestemt mærke og type superpremium tørfoder, kan du være ret sikker på, at sammensætningen er fuldstændig ens fra gang til gang.

BARF og menneskeliggørelsen

Mange BARF-tilhængere sammensætter da også maden selv af råt kød, grøntsager og fisk. Det kræver god tid, men det passer som fod i hose til den tiltagende menneskeliggørelse af husdyr. Hunden er en del af familien, og der skal kæles omtrent ligeså meget for maden i hundeskålen som maden på køkkenbordet. På en af hjemmesiderne, der forhandler BARF-foder, står der, at BARF ”er mad, der er udviklet og passer til hundens genetik og fysiologi og ikke nødvendigvis udviklet til hundeejerens bekvemmelighed”. Man sidestiller altså alternativerne som bekvemmelighed, hvilket også kan oversættes som dovenskab.

Mange grunde til at fravælge BARF

Men der kan sagtens være andre årsager end manglende tid til at fravælge BARF-foder. Den Danske Dyrlægeforening nævner på sin hjemmeside, at fodringen med råt kød meget naturligt medfører en øget risiko for fødevarebårne bakterier som salmonella og campylobacter. Disse bakterier kan smitte omgivelserne igennem afføringen, ligesom der kan sidde noget omkring munden. Det er årsagen til, at Trygfonden ikke vil have BARF-hunde i deres besøgshundekorps.

Endelig er der den latente risiko for at din hund ikke får det, den har brug for. Som tidligere nævnt kræver det megen opmærksomhed at sammensætte det helt rigtige foder, for det er ikke bare et spørgsmål om at hunden får samfulde mineraler, vitaminer – og den rette andel proteiner og fedt. F.eks. kan balancen og mængderne af calcium og fosfor i foderet have betydning for risikoen for dysplasi. Dyrlæger anbefaler en begrænset mængde af disse mineraler, der findes i ret store forekomster i netop råt kød.

Udgivet under ,

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere